Föreningen Orusts Släktforskare

Övriga pärmar & häften

_________________________________________________________

i släktforskarhörnan på Henåns bibliotek

Övriga pärmar:

 

 

 

Krigsarkivet m m 

 

Allmän del

 

Kyrkoarkiv 1

 

Kyrkoarkiv 2

 

Kyrkoarkiv 3

 

Kyrkoarkiv 4

 

Domstolsarkiv 1

 

Militaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beställningspärm microkort

 

 

 

Orust Tjörn Häradsrätten - Uppbuds - och lagfartsprotokoll 1740-1861

 

Orust Tjörn Häradsrätten - Bouppteckningar 1737-1829

 

Orust Tjörn Häradsrätten – Bouppteckningar 1830-1859

 

Orust Tjörn Häradsrätten – Förmyndarskapsprotokoll 1757-1861

 

Orust Tjörn Häradsrätten – Domstolsprotokoll 1684-1764

 

Orust Tjörn Häradsrätten – Domstolsprotokoll 1765-1785

 

Orust Tjörn Häradsrätten - Domstolsprotokoll 1786-1800

 

 

 

Övriga häften:

 

 

 

Register över bouppteckningar 1738-1833 i Sunnervikens domsagas arkiv del 1-3 av Hilma Clementsson 1933.

 

 

 

Register till provinsialläkarnas årsberättelser vol.1-8

 

 

 

Arkeologisk förundersökning: Bohusläns museum

 

1. Nösund, Tegneby socken, Orust kommun. Rapport 1996:9

 

2. Lyr - Röd 1:11. Rapport 2002:6

 

3. Lyr - Röd 1:5. Rapport 2002:5

 

 

 

Arkeologisk utredning: Bohusläns museum, 1992. Rapport 29.

 

 

 

Kulturhistorisk undersökning: Bohusläns museum, 1991.

1. Kändalen 1:3