Föreningen Orusts Släktforskare

Avfotograferade kyrkböcker

CD- & DVD-skivor

 

Avfotograferade kyrkböcker från Orusts samtliga församlingar.

Alla bilder är i färg och med mycket god skärpa.

 

Här hittar du även:

Konfirmander från Orust, Morlanda, Myckleby och Tegneby pastorat

och

Georg Skansebos material över sjömän, scannats till skivor.

 

För att köpa skivor kontaktar du vår kassör Elisabeth Karlsson

via mail eller telefon: 0304-390 12

 

Skivan Innehåller:

AII 1 1900 – 1922 Församlingsbok

AIII 1 Obefintliga

B 2 1895-1937 Inflyttning

1895-1915 Utflyttning

B 3 1916-1937 Utflyttning

C 4 1895-1937 Födda

E 2 1895-1937 Vigda

F 1 1895-1928 Döda

F 2 1929-1937 Döda

Gullholmen 403 MB

levereras på en CD-skiva

Pris: 50:- + 25:- i porto

Pris: 50:- + 25:- i porto

Pris: 50:- + 25:- i porto

Pris: 50:- + 25:- i porto

Pris: 50:- + 25:- i porto

Pris: 50:- + 25:- i porto

Pris: 50:- + 25:- i porto

Pris: 50:- + 25:- i porto

Pris: 50:- + 25:- i porto

Skivan Innehåller:

AII 1 1899 – 1915 Församlingsbok

AII 2 1816 – 1934 Församlingsbok

A III 1 1899 – 1937 Obefintliga

B 2 1895-1937 Inflyttning

1895-1915 Utflyttning

B 3 1916-1937 Utflyttning

C 4 a 1895-1937 Födda

C 4 b 1895-1933 Döda

C 5 1934-1937 Döda

E 2 1895-1937 Vigda

Käringön 409 MB

levereras på en CD-skiva

Skivan Innehåller:

AII 1 1900 – 1912 Församlingsbok

AII 2 1912 – 1936 Församlingsbok

A III 1 1896 – 1937 Obefintliga

B I 1 1896-1937 Inflyttning

1896-1916 Utflyttning

B II 1 1916-1937 Utflyttning

C 8 1896-1924 Födda

C 9 1925-1937 Födda

E I 2 1895-1937 Vigda

F 3 1896-1926 Döda

F 4 1927-1937 Döda

Långelanda 897 MB

levereras på en DVD-skiva

 

Skivan Innehåller:

AII a1 1899 – 1930 Församlingsbok

sid 001-375

AII a2 1899 – 1930 Församlingsbok

sid 376-714

1899–1930 (tomma sidor till 750)

A II a3 1899 – 1930 Församlingsbok

sid 751-1100

A III 1899 – 1930 Obefintliga

B 6 1 1895-1925 Inflyttning

1895-1916 Utflyttning

B 6 2 1926-1937 Inflyttning

B 7 1916-1937 Utflyttning

C 9 1895-1915 Födda

C 10 1916-1937 Födda

E 4 1895-1937 Vigda

F 2 1895-1925 Döda

F 3 1926-1937 Döda

Morlanda 1,7 GB

levereras på en DVD-skiva

Skivan Innehåller:

AII a1 1900 – 1916 Församlingsbok

AII a2 1916 – 1925 Församlingsbok

A II a3 Obefintliga

B 2 1895-1937 Inflyttning

1895-1915 Utflyttning

B 3 1916-1937 Utflyttning

C 4 1895-1922 Födda

C 5 1923-1937 Födda

E 2 1895-1934 Vigda

E 3 1935-1937 Vigda

F 1 1895-1920 Döda

F 2 1921-1937 Döda

Mollösund 634 MB

levereras på en CD-skiva

Skivan Innehåller:

AII 1a 1896 – 1912 Församlingsbok

del 1

AII 1b 1896 – 1912 Församlingsbok

del 2

A II 2a 1912 – 1932 Församlingsbok

del 1

A II 2b 1912 – 1932 Församlingsbok

del 2

A III 1 1896 – 1937 Obefintliga

B 5 1896-1937 Inflyttning

1896-1915 Utflyttning

B 6 1916-1933 Utflyttning

B 7 1934-1937 Utflyttning

C 7 1896-1915 Födda

C 8 1916-1937 Födda

E 5 1895-1937 Vigda

F 3 1896-1918 Döda

F 4 1919-1937 Döda

Myckleby 1,34 GB

levereras på en DVD-skiva

 

 

Skivan Innehåller:

AI 7 1892 – 1903 Husförhörslängd

med obefintliga

AII 1 1903 – 1933 Församlingsbok

med obefintliga

B 2 1895-1937 Inflyttning

1895-1915 Utflyttning

B 3 1916-1937 Utflyttning

C 3 1895-1937 Födda

E 2 1895-1937 Vigda

F 2 1895-1937 Döda

 

Röra 931 MB

levereras på en DVD-skiva

 

Skivan Innehåller:

AI 6 1893 – 1903 Husförhörslängd

med obefintliga

AII 1 1904 – 1933 Församlingsbok

med obefintliga

B 2 1895-1937 Inflyttning

1895-1915 Utflyttning

B 3 1916-1937 Utflyttning

C 4 1895-1937 Födda

E 2 1895-1937 Vigda

F 2 1895-1937 Döda

 

Stala 810 MB

levereras på en DVD-skiva

 

Skivan Innehåller:

AI 7 1892 – 1903 Husförhörslängd

med obefintliga

AII 1 1904 – 1933 Församlingsbok

med obefintliga

B 3 1895-1937 Inflyttning

1895-1915 Utflyttning

B 4 1916-1937 Utflyttning

C 4 1895-1937 Födda

E 3 1895-1937 Vigda

F 2 1895-1937 Döda

 

Tegneby 1,06 GB

levereras på en DVD-skiva

Skivan Innehåller:

AII 1 1895 – 1934 Församlingsbok

AII 2 1905 – 1930 Församlingsbok

del 1

A II 3 1905 – 1930 Församlingsbok

del 2

A III 1 1896 – 1937 Obefintliga

B I 3 1895-1927 Inflyttning

1896-1915 Utflyttning

B II 1 1916-1935 Utflyttning

B II 2 1966-1937 Utflyttning

C 7 1896-1918 Födda

C 8 1919-1937 Födda

E 2 1895-1937 Vigda

F 3 1895-1921 Döda

F 4 1922-1937 Döda

Torp 998 MB

levereras på en DVD-skiva

Skivan innehåller:

Konfirmandernas namn, förälder, gård och ibland kommentarer av prästen.

Skivan innehåller:

Konfirmandernas namn, förälder, gård och ibland kommentarer av prästen.

Skivan innehåller:

Konfirmandernas namn, förälder, gård och ibland kommentarer av prästen.

Skivan innehåller:

Uppgifter från sjömanshus om sjömän, båtar de var på, hur länge de mönstrat, befattning, lön osv.

Skivan innehåller:

Uppgifter från sjömanshus om sjömän, båtar de var på, hur länge de mönstrat, lön osv.

Här finns även fartyg och loggbok.

Pris: 50:- + 25:- i porto

Konfirmander på Orust

1895-1937

Morlanda pastorat

 

Gullholmen, Kärringön, Mollösund och Morlanda

 

Pris: 50:- + 25:- i porto

Konfirmander på Orust

1895-1937

Myckleby Pastorat

 

Långelanda, Myckleby och Torp

 

Pris: 50:- + 25:- i porto

Konfirmander på Orust

1879-1942

Tegneby Pastorat

 

Röra, Stala och Tegneby

 

Pris: 50:- + 25:- i porto

Georg Skansebo

 

Sjömän från

 

Långelanda, Röra

och Myckleby.

 

Pris: 50:- + 25:- i porto

Georg Skansebo

 

Sjömän från

 

Tegneby, Torp.

Fartyg och Loggbok.

 

Pris: 50:- + 25:- i porto

Tillbaka till

 

Böcker & CD/DVD>>