Föreningen Orusts Släktforskare

Kyrkböcker - avskrifter

De flesta avskrifter här är skrivna i Excel med inlagda Autofilter för bättre sökbarhet. Autofilter gör att du kan filtrera data i dokumentet.

Anders Ryberg, Tjörns släktforskare har skrivit en kort instruktion om

hur du använder dessa autofilter finns här »

 

Föreningen Orusts Släktforskare kan inte garantera att avskrifterna alltid stämmer då felskrivningar och felaktiga tolkningar alltid kan ske. Har du möjlighet bör du alltid kontrollera uppgifter hämtade från sekundärkällor, som avskrifter, mot originalkällan. Om du i din forskning använder uppgifter hämtade från vår hemsida ska du alltid ange det som källa!

 

Om du skulle upptäcka några fel i det du hittar här på hemsidan är vi tacksamma om du hör av dig till oss så vi kan rätta till dem!

Kontakta då webbmaster.

 

Kyrkoboksregistren är normerade.

 

Födda Stala 1839-1851

 

 

 Kjell Moberg

 

Födda Stala 1860-1897

 

 

 Kjell Moberg

 

Vigda Stala 1839-1851

 

 

 Kjell Moberg

 

Vigda Stala 1860-1897

 

 

 Kjell Moberg

 

Döda Stala 1839-1851

 

 

 Kjell Moberg

 

Döda Stala 1860-1897

 

 

 Kjell Moberg

 

Lysta Tegneby 1830-1860

 

 

 Kjell Moberg

 

Inflyttade Tegneby 1829-1860

 

 

 Gunnel Billö (kompletterad av

 Rolf Berlin)

 

Utflyttade Tegneby 1829-1860

 

 

 Anders Ryberg

 

Några Orustbor flyttade till

Tjörn 1740-1780

 

 

 Anders Ryberg

 

Orustadel

 

 

 Bo Olsson

Tillbaka till

 

Släktforskning »