Föreningen Orusts Släktforskare

Orustadel

Backa (Stor-Backa), Skaftö, Morlanda socken

 

 

 

Axel Green (Lauritssön) ärvde gården efter sina föräldrar enl. arvsskifte daterat Bohus 1581.08.09. Han skrev sig på Bakke år 1582.

Erick Bamse förlänas gården år 1510.

_______________________________________________

Kåröd, Myckleby socken

Simen Ericksen förlänas gården år 1532.

Oluff Simonssön nämnd i jb år 1568.

Oluff Olssön nämnd i biskop jens nilssöns visitatsböger år 1594

Erich Oelssenn, knape, nämnd 1573 i jb och 1587 i pergamentsbrev. N ämnd i biskop Jens Nilssöns visitatsböger år 1594. Skänkte år 1583 Myckleby k:a nattvardskalk.

Sven Erichssön bortbytte 1635 sin andel i gården. läkten övergår därefter i bondeståndet.

Erik Olssön [Hade en fisk i vapnet] skrev sig på Kåröd år 1587 enl. bevarat pergamentbrev.

Daniel Bildt Knutssönn omtalad på gården år 1639 och 1648.

________________________________________________

Morlanda (Molandt gaardt, alt. Molande gotz), Morlanda socken

Knut Knutsson [Hade en båt i vapnet] skrev sig på Morlanda gård åren 1511-1519.

Biskop Hans Rev får år 1527 Molands gård oc gods i förläning.

Vincent Lunges änka, Margrete Nilsdotter, får år 1537 kongelig stadfestelse på Moland oc Molands gods.

Daniel Bildt skrev sig på Molande år 1571.

Otte Bildt (Danielsson) skrev sig på Molande år 1591.

Vincents Bildt (Danielsson) skrev sig på Molande år 1591.

Daniel Bildt Knutssönn och Ingeborg Bildt år skrev sig för en halv gård vardera år 1625.

Daniel Bildt Knudson skrev sig på Morlandgård åren 1639, 1646 och 1648.

________________________________________________

Rossö, Stala socken

Jakob eller Jerp

Herman (J:sönn), knape, nämnes 1568-1591

Reer Green innehadde efter skifte Rossö år 1595.

Reer Olssönn Green skrev sig på Rossö 1625. Ägde även Kärreberg. Skifte efter Reer och h.h. Ingeborg år 1631.

Olof ReerssönnGreen, knape, skrev sig på Rossö 1632. Nämnes 1631 - 1661.

________________________________________________

Skantorp  

Arvsskifte 1432 efter Amund Green

Cecilia Amundsdotter gift 1:o m. Helge Toresson, 2:a m. Jon Torstensson Skorre. Genom detta senare giftermål synes framgå att gården övergått till släkten Skorre.

Torsten Jonsson Skorre efterlämnade sannolikt ättlingar bland sämjegårdarnas släkter på Orust.

_________________________________________________

 

 

Bo Olsson

Tillbaka till


Kyrkböcker »