Böcker & CD/DVD
Årsböcker


År 1990 gav Föreningen Orusts Släktforskare ut sin första årsbok - Släkten Reuterberg från Orust.


Sedan dess har medlemmarna fått en ny bok varje år!

En del av böckerna är släktutredningar medan andra handlar om gårdar och platser på Orust eller personer från Orust. Gemensamt för dem alla är att de tar upp sådant som kan vara av intresse för en släktforskare med anknytning till Orust!


Flera av böckerna finns fortfarande kvar till försäjning - mer information om böckerna och hur du beställer dem finns under fliken Böcker i menyn till höger.


CD/DVD


Avfotograferade kyrkböcker m m


Församlingsböcker

Samtliga Orusts församlingsböcker har avfotograferats av Föreningen Orusts Släktforskare och finns till försäljning!


Konfirmander

CD-skivorna omfattar konfirmander i Morlanda, Myckleby och Tegneby pastorat

1895-1937 (1879-1942).


Sjömän

Här finns även två skivor med material om sjömän från Orust som Georg Skansebo samlat in.


Vad varje skiva innehåller samt priser hittar du under fliken

CD/DVD -Kyrkböcker m m i menyn här intill.Rekonstruktion av brunna kyrkböcker i Tegneby pastorat

Tegneby prästgård brann på pingstdagen 1870.


Rekonstruktionen omfattar Tegneby pastorat, med Röra, Stala och Tegneby församlingar.

Data är inlagda i ett Excel-formulär med filterfunktion.

Rekonstruktionerna finns nu inlagda på CD-skivor och finns till försäljning!


Vad varje skiva innehåller samt priser hittar du under fliken

CD -Rekonstruerade kyrkböcker i menyn här intill.

Föreningen Orusts Släktforskare