Föreningen Orusts Släktforskare

OBS

Folke Almegius nyutgåva om Jöns Gullbrandsson


       

Välkommen till Föreningen Orusts Släktforskare!

Föreningen bildades 1988

och

i januari 2017 hade föreningen

drygt 400 medlemmar.


Vill du bli medlem?

Läs mer här »

  Vi arbetar bland annat för att:

 • skapa kontakt och samarbete mellan släktforskare
 • släktforskningsrörelsen ska utvecklas
 • utbyte av erfarenhet och forskningsresultat skall ske
 • förvalta forskningsresultat

_________________________________________________________________


Vad publiceras på hemsidan?


Dessa punkter har styrelsen enats om.

Inga direkta konstigheter men bra att ha nedskrivet.


 1. Anonymt material publiceras ej.
 2. Material som är olagligt i tryckt form publiceras ej.
 3. Upphovsrättsbelagt material publiceras ej utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.
 4. Material om nu levande personer publiceras ej utan dessas tillstånd.
 5. Vi är restriktiva med att publicera uppgifter om personer från efter 1920.
 6. Material som inte har med släkt- eller hembygdsforskning att göra publiceras ej.
 7. Föreningens styrelse kan stoppa publicering av material som den anser inte bör ligga ute av andra skäl. Webbmaster har rätt att be styrelsen titta på material innan det läggs ut, men måste publicera allt material styrelsen vill ha utlagt, så vida inte upphovsmannen/kvinnan vill stoppa det.
 8. I övrigt så bör man självklart hålla god ton och normalt vårdat språk (men det går naturligtvis alldeles utmärkt att citera svordomar som forna Orustbor vräkt ur sig).

_________________________________________________________________

 Facebook »

Följ länken för att komma till föreningens sida på facebook!


 Kontakt »

Vill du komma i kontakt med oss hittar du information här!