Övriga pärmar:


 


Krigsarkivet m m 


Allmän del


Kyrkoarkiv 1


Kyrkoarkiv 2


Kyrkoarkiv 3


Kyrkoarkiv 4


Domstolsarkiv 1


Militaria


Beställningspärm microkort
Orust Tjörn Häradsrätten - Uppbuds - och lagfartsprotokoll 1740-1861


Orust Tjörn Häradsrätten - Bouppteckningar 1737-1829


Orust Tjörn Häradsrätten – Bouppteckningar 1830-1859


Orust Tjörn Häradsrätten – Förmyndarskapsprotokoll 1757-1861


Orust Tjörn Häradsrätten – Domstolsprotokoll 1684-1764


Orust Tjörn Häradsrätten – Domstolsprotokoll 1765-1785


Orust Tjörn Häradsrätten - Domstolsprotokoll 1786-1800
Övriga häften:
Register över bouppteckningar 1738-1833 i Sunnervikens domsagas arkiv del 1-3 av Hilma Clementsson 1933.
Register till provinsialläkarnas årsberättelser vol.1-8
Arkeologisk förundersökning: Bohusläns museum


1. Nösund, Tegneby socken, Orust kommun. Rapport 1996:9


2. Lyr - Röd 1:11. Rapport 2002:6


3. Lyr - Röd 1:5. Rapport 2002:5
Arkeologisk utredning: Bohusläns museum, 1992. Rapport 29.
Kulturhistorisk undersökning: Bohusläns museum, 1991.

1. Kändalen 1:3


Övriga pärmar & häften

_________________________________________________________

i släktforskarhörnan på Henåns bibliotek

Föreningen Orusts Släktforskare