Externa länkar

Arkiv och sökbara register

 • Arkiv Digital - Nyfotografering av kyrkoböckerna i färg
 • Ancestry - ingår i ett stort globalt nätverk med fokus på familjehistoria

Genline -  ingår numera i Ancestry

 • SVAR - Svensk arkivinformation är Riksarkivets digitaliserade arkiv och databaser
 • Riksarkivet - Riksarkivet förvarar en stor mängd arkivhandlingar i sina olika arkiv, Landsarkiven, Krigsarkivet och SVAR ingår bland andra i Riksarkivet.
 • Centrala soldatregistret - En databas över soldater i "Yngre indelningsverket"
 • Släktdata - En sökbar databas för släktforskare
 • Svenska avskrifter - Sök efter avskrifter som lagts ut på Internet

Emigrantforskning

Sveriges Släktforskarförbund

 • Rötter - Sveriges släktforskarförbunds nättidnings startsida, här finns Anbytarforum, Porträttfynd, Emigrantforum, Wiki-Rötter och mycket mer!
 • Släktforskardagar 2019 -i Borås 24-25 augusti

Gravar

Släktforskning i våra grannländer

Privata hemsidor

 • Wille Ängermark - Hemsida om främst Stora och Lilla Askerön. Även om Lane Ryrs socken och Bohusläns lokalhistoria
 • Rolf Berlin - Om Morlanda sockens historia och befolkning
 • Ingemar Lindmark - Kustgårdarna i våra hjärtan
 • Vigerust - Mycket spännande läsning av Tore och Arne Vigerust i Norge
 • Per-Åke Olssons hemsida - Anor från både Norge, Finland och olika delar av Sverige, bland annat från Myckleby och Torps socknar på Orust
 • Philip Olssons hemsida - Fotografier, om släktforskning, bildhantering m.m. samt släktträd med många anor från Orust.

Övrigt

Orust kommun - På kommunens sida kan du bland annat läsa om Orusts historia

Våra svenska dialekter - Lyssna på dialektprover från olika platser i Sverige

Sveriges Hembygdsförbund - Hembygdsrörelsens riksförbund

Dokumentasjonsprosjektet - Diplomatarium Norvegicum

Historiska kartor - Lantmäteriverkets digitala historiska kartor

Riksantikvarieämbetet - Statlig myndighet med ansvar för kulturmiljö och kulturarv

Båhus arkivguide - Fakta och hjälp för släkt- och hembygdsforskning i Båhuslän

Hvalöns framtid - Läs om ön, belägen i Stigfjorden, naturreservat sedan 1974

Västarvet - Om västsveriges historia, aktuella utställningar, sök i olika samlingar

Bohusläns museum, Prisma - Berättelser om industriepoken från västsverige

Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek

Bohusläns museum

Melleruds museumSläktforskarföreningar

 • Emiweb - Webbaserat arkiv om in- och utvandring till och från Skandinavien
 • Trails of hope - Dagböcker och brev skrivna av de första pionjärerna i Amerika
 • Ellis Island - Sök i passagerarlistor från Ellis Island immigrationsstation i N.Y. hamn
 • Om Ellis Island - Läs om immigrationsstationen Ellis Island (på svenska)
 • Emigranternas hus - i Göteborg

Föreningen Orusts Släktforskare