Årsböcker

Varje år ger Föreningen Orusts Släktforskare ut en bok som varje medlem får och som även går att köpa för den som önskar! En del böcker är slutsålda och för den som är intresserad av dessa finns böckerna även för utlån på biblioteket i Henån.

Samtliga böcker som INTE är märkta SLUTSÅLD! går att beställa genom att kontakta Elisabeth Karlsson som är ansvarig för bokförsäljningen.

Betalning sker via vårt bankgiro, 5710-2683  eller till  Swish-konto 123 174 2485. Ring eller maila din beställning till vår kassör, Elisabeth! Telefon: 0304-39012

eller  mail här »

Årsbok 1990

Släkten Reuterberg från Orust

Författare: Olav Nordberg


Släkten Reuterberg från Orust härstammar från rådmannen Samuel Reuterberg som levde 1667-1752. Han var under största delen av sitt liv bosatt på gården övre Ödsmål i Torps socken. Under perioden 1698-1714 bodde han i Uddevalla. Hans härkomst har länge varit ett mysterium. Men för några år sedan lyckades släktforskaren Olav Nordberg, Göteborg, bördig från Bogane i Myckleby socken på Orust, efter omfattande spaning i arkiv och forskarbibliotek spåra Samuel Reuterberg. Det visade sig att han var född i Ljusnarsberg i Västmanland. Han var son till kyrkoherden Nils Nilsson Krok i Rytterne pastorat strax väster om Västerås. Genom ortnamnet Rytterne kunde också släktnamnet Reuterberg få sin förklaring.


(Utdrag ur Folke Almegius förord till boken)

Boken finns nu kopierad och inlagd på CD-skiva.


Pris 50:-  + porto 30:-

20:- + 50:- porto

Årsbok 1992

Porträtt från Orust

Författare: John Almefjord, Karl-Johan Andersson, Karl-Erik Mattsson.

Samordnare: Folke Almegius


Det finns i många hem gamla släktalbum med fotografier av människor som för länge sedan är döda. Men alltför ofta finns det ingen uppgift vare sig i albumet eller på själva kortet vem som bilden föreställer. Och ett okänt porträtt är tämligen värdelöst, i synnerhet för en släktforskare. Vi som arbetat med denna porträttsamling vill därför uppmana alla som har äldre fotografier att noga anteckna vilka som avbildats. Fortare än man tror finns det ingen kvar som kan berätta vem bilderna föreställer.

I denna samling har omkring 60 porträtt publicerats. Samtliga har bott på Orust. Fotografierna har slumpvis valts ut.

(Utdrag ur bokens förord)

Årsbok 1993

Prästbackasläkten från Orust

Författare: Gunnar Gustafsson


Boken handlar om två grenar av samma släkt, nämligen bröderna Jakob och Erik Jonsson i Prästbacka i Röra socken. Jakob Jonsson var född 1795 och dog i mars 1879. Han gick aldrig i någon skola, men lärde sig ändå att både läsa och skriva. Han förde dagbok ända till 14 dagar före sin död. En del av dessa dagböcker har givits ut i bokform av Tegneby hembygdsförening 1991... ...Jakob var lantbrukare och ägde tillsammans med sin bror en kvarn. Erik Jonsson var också lantbrukare. Han var en allmänt betrodd man i sin bygd. Eriks släkt är mycket omfattande. Han och hans hustru Katarina hade 7 barn och 55 barnbarn. De flesta av barnbarnen hade barn, en del rätt många. De är också, helt naturligt, spridda över hela Sverige och även utomlands. 

(Utdrag ur bokens förord)

50:- + 50:- porto

Årsbok 1994

Bruhn från Orust

Författare: Folke Almegius


Släkten Bruhn från Orust härstammar från kyrkoherden Anders Helgesson i Myckleby som levde omkring 1600-1672. Under inte mindre än 45 år var han kyrkoherde i Myckleby pastorat... ...Anders Helgesson skrev sig själv aldrig "Bruhn". Att döma av gamla mäns vittnesmål på 1700-talet kallades han dock i folkmun vanligen "Anders Bruhn". På fädernet kom han från en förmögen släkt i Marstrand. På mödernet hade han uppenbarligen rötter i Skåne. Därifrån kom också släktnamnet Bruhn, nämligen efter gården Brunsgård nära den gamla byn Vä (som under 1600-talet blev stad under namnet Kristianstad).

(Utdrag ur bokens förord)

Boken finns nu kopierad och inlagd på CD-skiva.


Pris 50:-  + porto 30:-

Årsbok 1995

Gamla bilder från Orust

Författare: Ethel Hammeltz, Hervor Solander och Helen Olsson


Boken innehåller bilder från en svunnen tid på Orust. Det förekommer också en del nytagna foton, som jämförelse till de äldre. 

(Utdrag ur bokens förord)

Årsbok 1996

Fiolspelmän från Östra Orust

Författare: Ingeborg Leyman


Omkring 70 spelemän presenteras i boken. Den legendariske spelmannen Dristig-Sweden får ett större utrymme än de andra spelmännen. Torps socken uppvisar det största antalet. I Höggeröd och Töllås fanns snart sagt spelemän på varje gård. Det kunde finnas flera fiolspelare i samma familj. Många spelmän trakterade även ett andra instrument, exempelvis dragspel. Intressant är att se hur musiken gått i arv i flera generationer.

(Utdrag ur bokens förord)

Boken finns nu kopierad och inlagd på CD-skiva.


Pris 50:-  + porto 30:-

50:- + 50:- porto

Årsbok 1998

Hogensläkten från Myckleby Orust

Författare: Karl-Johan Andersson


I början av 1700-talet bodde i Hogen nr 1 i Myckleby socken bonden Esbjörn Helgesson och hans hustru Ingeborg Trondsdotter. De fick åtminstone fem barn. Många Orustbor härstammar från dessa makar. Jag har i denna släktutredning arbetat med att kartlägga avkomlingarna efter de två äldsta sönerna, Helge och Jöns.

Jöns Esbjörnsson övertog faderns gård i Hogen. Flera av hans barn och efterkommande har sedan bott i Hogen ända in i vår tid. Ännu ägs flera av Hogens gårdar av Jöns Esbjörnssons ättlingar. Denna skrift begränsar sig därför till den del av Jöns släkt som bott kvar i Hogen. 

(Utdrag ur bokens förord)

Årsbok 1999

Femton generationer Kvinnor från Orust

Författare: Hervor Solander, Ethel Hammeltz och Hanna Hagelin


När vi på 1970 började släktforska, besökte vi landsarkivet i Göteborg. Där träffade vi många äldre herrar som alla berättade om sin rakt nedstigande manliga härstamning. Då väcktes idén om att finna ett liknande rakt kvinnlig släktlinje.

Vår gode vän, den erfarne släktforskaren, Erik Skantorp, tillfrågades om en sådan linje kunde ha samma värde i släktforskarsammanhang. "Ja, den är åtminstone säkrare" svarade han med glimten i ögat.

(Utdrag ur bokens förord)

Boken finns nu kopierad och inlagd på CD-skiva.


Pris 50:-  + porto 30:-

Årsbok 2000

Folkskoleminnen från Orust - (Myckleby, Långelanda och Torps socknar)

Författare: Helen Olsson, Ethel Hammeltz och Hervor Solander 


Boken gör ett försök att beskriva de gamla folkskolorna och dess lärare i Myckleby, Långelanda och Torps socknar.

Folkskolan, som så småningom innefattade småskolan, lagstadgades 1842. I de flesta socknarna dröjde det dock några år innan undervisningen kom igång och särskilt dröjde byggandet av skolhus. Torp kunde dock redan 1855, som den första församlingen på Orust, ta i bruk sitt skolhus vilket uppförts på gården Kyrkebyns mark invid kyrkan.

(Utdrag ur bokens förord)

Boken finns nu kopierad och inlagd på CD-skiva.


Pris 50:-  + porto 30:-

Årsbok 2001

Sjöfolk och sjöfart från Orust

Författare: Folke Carlsson, Jan Kilborn och Ingrid Samuelsson Denna bok är indelad i tre olika avsnitt. Det genomgående temat är, som titeln säger, sjöfolk och sjöfart från olika håll på Orust.

Första delen handlar bland annat om hur man kan söka efter fakta i olika arkiv med uppgifter om sjöfart.

I andra delen hittar vi historien om skeppsredaren John E Olsson och sjömän från Orust som seglat med honom.

Den tredje delen handlar om Ingrid Samuelssons far Anders S Samuelssons levnadsöde.

(Utdrag ur bokens förord)

Boken finns nu kopierad och inlagd på CD-skiva.


Pris 50:-  + porto 30:-

50:- + 50- porto

Årsbok 2002 Finns nu som CD eller PDF se CD

Övre Lalleröd - en gård på Orust

Författare: George Gullberg, Ingrid Samuelsson och Birgit Flyholt


Boken är uppdelad  i två avsnitt. Det första och största handlar om gården Lalleröd i Tegneby och har skrivits av George Gullberg och Ingrid Samuelsson.

Det mindre avsnittet handlar om isupptagning i Vasseröd och då det är i samma trakter tyckte vi det passade bra att ta med det i denna bok. Avsnittet har författats av Birgit Flyholt.

(Utdrag ur bokens förord)

50:- + 50:- porto

Årsbok 2003

Tryggvetragedin - befälhavare från Orust

Författare: Folke Carlsson


Första delen: Eftersom jag har ett förflutet på sjön så ligger det nära till hands att intresset kittlas lite extra när man ser något som har anknytning med sjöfart. Så var fallet när jag i död- och begravningsboken för Mollösund fick se att tre personer från detta samhälle hade omkommit med ett fartyg som hette Tryggve


Andra delen: En lista över sjömän från Torps socken som på ett eller annat sätt har omkommit på havel och finns i död och begravningsboken för sagda socken emellan åren 1950-1850.

(Utdrag ur boken samt bokens förord).

50:- + 50:- porto

Årsbok 2004

Gamla vägar och händelser på Orust

Författare: Göran Pettersson mfl 


Till grund för denna bok ligger ett digert material som togs fram av en studiecirkel i början av 1980-talet. Cirkeln bestod av cirkelledare Göran Pettersson, Häröd, Erik Larsson, Kårtvet, Hjalmar Andersson, Vasseröd, Bengt Berntsson, Äng, Britta Berntsson, Äng, Elof Gustafsson, Kärra, John Erik Berntsson, Krabberöd, Astrid Berntsson, Krabberöd samt Johan Relfsson, Kärra. Vi ville nu ge ut en del av detta digra material som en årsbok. Det vi har inriktat oss på är vägbeskrivningarna. Snart finns det ingen kvar som minns de här gamla vägarna och det är mycket viktigt att detta dokumenteras så gott vi nu kan.

(Utdrag ur bokens förord)

50:- + 50:- porto

Årsbok 2005

Nedre Lalleröd - en gård på Orust

Författare: Georg Gullberg och Ingrid Samuelsson


Detta är vår årsbok för 2005 och den är resultatet av ett svårt prioriteringsarbete av Georg och Ingrid. Det finns nämligen mycket mer material än så här om gården Nedre Lalleröd. Ni som har era rötter här får helt enkelt se boken som en grund att stå på och fortsätta utifrån den.

(Utdrag ur bokens förord)

Tillgänglig !

50:- + 50:- porto

Årsbok 2006

Den stora fiskeolyckan 1775 och

Båtsman Sabel från Orust

Författare: Anders Olsson och Folke Carlsson


Första delen: Få var det, som lyckades att under vinterhalvåret, förtjäna så mycket på sillfisket, att man kunde klara sitt levebröd fram till sillens återkomst sent på hösten samma år. Därför fick man efter avslutat sillfiske, så fort som möjligt, återgå till det gamla traditionella fisket under sommarhalvåret ute på bankarna i Skagerack och Nordsjön efter torsk, långa, lubb m.m. Den stora olyckan, som hände i mars 1775, kom därför att betyda för många hemmavarande familjemedlemmar något som närmast kan betecknas som en katastrof.

Andra delen: Under det att jag höll på att forska i Torp sockens rotbåtsmän så kom jag naturligtvis i kontakt med Edwin Sabel. Och när det stod inskrivet i husförhörslängden att han hade suttit inne några gånger, så stegrades nyfikenheten ytterligare. Vad kunde denne man ha hittat på för galenskaper?

(Utdrag ur bokens båda förord till vardera kapitel)

Boken finns också kopierad och inlagd på CD-skiva.


Pris 50:-  + porto 30:-

Årsbok 2007

Gårdar och torp i Gullixeröd på Orust

Författare: Ragnhild Holmqvist


Jag är född och uppvuxen på Orredalen i Gullixeröd. På äldre dagar återvände jag till barndomshemmet och började då fundera kring mina förfäder och om vilka personer som bott på gårdarna, torpen och backstugorna i och omkring Gullixeröd. Många som jag minns från min barndom är ju borta nu och även flera av husen.

Under några års arbete har jag försökt att följa dessa personer i mantals- och husförhörslängder.

(Utdrag ur bokens förord)

Årsbok 2008

Två sjömansöden på Orust

Författare: Folke Carlsson


Första delen:

Den berättande historien i Mollösund, som genom generationer har levat kvar och förtäljts från mun till mun, har naturligtvis i grunden en sanning i sig. Därför att det finns idag levande personer som har hört sina förfäder berätta om den fattige sillpojken Olle Mathiasson som blev redare och konsul William Matson borta på Amerikas östkust.


Andra delen:

Timmermannen Johan Stenberg från Kastet berättar om sitt sjömansliv.

(Utdrag ur boken)

20:- + 50:- porto

Årsbok 2009

Fjällegärdesläkten från Tegneby på Orust.

Författare: Bo Olsson


Många nu levande kan räkna sina anor till Fjällegärdesläkten. Med säkerhet stammar släkten från en bonde Truls i Tegneby, vilken levde i slutet på 1500-talet och 1600-talet. Han bör ha dött eller gått i undantag strax innan Bohuslän blev svenskt.

(Utdrag ur bokens förord)

50:-  + 50:- porto

70:-  + 50:- porto

Årsbok 2010

Brandalen i Stala på Orust.

Författare: Agneta Karlsson och Liselott Johansson


I den här boken har vi försökt sammanställa berättelser och minnen från de människor som har sina rötter i Brandalen i Stala socken. Tidigare har Sigvard Fjellsson och Peter Skantze skrivit om båtbyggerinäringen i Brandalen, som publicerades i tidningen Träbiten för drygt 30 år sedan. Eftersom det inte finns någon anledning att göra om ett ypperligt verk har vi valt att använda deras text i vår bok, vi har också tagit med ett fåtal bilder.

(Utdrag ur bokens förord)

70:- + 50:- porto

Årsbok 2011

Emigrantöden från Orust.

Författare: Elisabeth Karlsson, Ingemar Martinsson och Ragnhild Holmqvist


Årsboken 2011 innehåller berättelser om några av de ca 2000 Orustbor som utvandrade till andra länder - huvudsakligen USA - under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet. Några återvände efter längre eller kortare till till hemlandet, andra fann sig tillrätta i det nya landet, skaffade sig arbete och bildade familj där.

De som inte kom tillbaka till Sverige förlorade ofta kontakten med anhöriga i Sverige efter några år, och det är ett spännande och fascinerande arbete att söka efter ättlingar till emigrerade släktingar. Det är även intressant att så många av de emigrerade Orustbornas ättlingar söker sina rötter här, och flera nya kontakter har skapats de senaste åren.

(Utdrag ur bokens förord)

70:-  + 50:- porto

Årsbok 2014

Fiskare och sjömän från Orust 1914-1919

Av: Folke Carlsson


Det fanns ingen yrkeskategori som blev så drabbad av krigets fasor som sjömän och fiskare under de två krigen på 1900-talet. Det finns heller inte av någon anledning, någonting som det skrivits så lite om. Detta är ett sätt att berätta om dem som fick sin sista vila i havet och som annars snart är glömda för kommande generationer. Så skänk dem en tanke när ni läst denna enkla skrift, innan de försvinner för gott in i det förgångnas dunkel.

(Utdrag ur bokens förord)

70:-  + 50:- porto

Årsbok 2015

Minnen från Haga i Stala Socken

Av: Anna-Greta Olsson


Denna årsbok bygger på ett material som Orusts Släktforskare fick av Anna-Greta Olsson i juli 2012.

Innehållet är mycket personligt. Modern dog då Anna-Greta var två år och hon kom att växa upp hos sina morföräldrar på gården i Haga.

Materialet har sedan omarbetats av en arbetsgrupp i föreningen. Vi har förtydligat och kompletterat uppgifterna om släktskap.


Boken skildrar också livet på en bondgård under 1930- och 40-talet.


(Utdrag ur bokens förord)

Boken (utgåva 2) finns nu kopierad och inlagd på CD-skiva.


Pris 50:-  + porto 30:-

Årsbok 1991

Tusen anor från Orust

Författare: Folke Almegius


Undertecknad har på detta koncentrerade men förhoppningsvis överskådliga sätt velat publicera sin antavla. Den första upplagan av denna antavla, benämnd "Tusen Anor från Orust" utkom 1982. Det utlovades då en ny reviderad upplaga när nya forskningsrön och upptäckter av nya anor motiverade detta.

(Utdrag ur Folke Almegius förord till boken)


Denna bok har vi fått löfte om (av Folke Almegius) att han kommer att revidera och komplettera ytterligare. När det är klart kommer den att digitalisers och presenteras här på vår hemsida! Är under bearbetning!

Årsbok 1997

Hasselösläkten från Orust

Författare: Helen Olsson


Idén med att skriva om Hasselön kläcktes då jag en dag satt och studerade släktutredning som Hasselön-Stenshults släktförening gjort och som omfattar flera tusen namn som alla härstammar från Anders Olsson och hans hustru Börta Persdotter. Dessa kom till Hasselön 1777 och är den släktföreningens anfäder. Jag tänkte att man kunde forska bakåt i tiden på de personer som gift in sig i den äldre delen av denna släkt. Denna bok koncentreras sig därför på Anders och Börtas fem mågar resp svärdöttrar, samt Anders och Börtas alla barnbarns män resp hustrur. 

(Utdrag ur bokens förord)

50:-  + 50:- porto

Årsbok 2012

Torp backstugor - Burås Rote, Långelanda

Författare: Göran Johansson och Mats Martinsson


Årsboken 2012 är en inventering och dokumentation av torp och backstugor från 16-1800-talen.

Bostäderna har funnits på Buråsgårdarnas utmarker förträdesvis inom områdena Kultehamn, Tegen, Lekarebacken, Fjällhagen samt Burås östras utmarker. Personerna som är angivna är de som bott på respektive platser. Beskrivningarna speglar lite av hur levnadsvillkoren var för de fattigaste under det svåra 1800-talet.

(Utdrag ur bokens förord)

70:-  +50:- porto

Årsbok 2013

Affärer och köpmän på Orust

Av: Annette Petersson, Birgitta Sahlgren, Elisabeth Karlsson, Ingemar Martinsson och Ingrid Rodin


Mycket har förändrats sedan de första affärerna startades i hemmen till dagens få men stora snabbköp. För att de som inte var med då, ska få en möjlighet att förstå affärernas betydelse är det viktigt att vi dokumenterar det vi kan. Då det skulle bli alltför omfattande att i denna bok redogöra för alla handelsbodar och affärer, som funnits på Orust, har vi valt att till stor del samla egenupplevda minnen från några affärer i varje socken. Vi tror också att detta ger en bra bild av lanthandelns betydelse för befolkningen. Vi tar gärna emot mer material för vidare dokumentation.

(Utdrag ur bokens förord) 

70:-  + 50:- porto

Årsbok 2016


Porträtt från Orust

Orustbor födda 1850-1869


Av: Föreningen Orusts Släktforskare


För personerna i vår bok var det en stor sak att gå till fotografen;

så annorlunda mot vår tids digitala fotograferande.

I slutet av 1800-talet etablerades flera fotoatiljéer och för många kvinnor blev fotograf ett yrke.

Möjligheten att skaffa ett porträtt i samband med förlovning, bröllop eller med hela familjen blev goda.

De som utvandrat tog gärna kort i det nya landet och skickade hem.

Vi har haft ett stort antal porträtt att välja bland, men då antalet sidor är begränsat blev det här resultatet.

Huvudpersonerna är födda mella 1850 och 1869 men några har sin make/maka född under dessa årtal med på fotot.


(Utdrag ur bokens förord)

70:-  + 50:- porto

Årsbok 2017


Handelsbodar och Köpmän

på Orust


Av: Föreningen Orusts Släktforskare


Vår årsbok 2013 "Affärer och Köpmän på Orust" rönte stort intresse.

Denna bok blir en uppföljare med fler affärer från olika delar av Orust.


Orust i januari 2017

Föreningen Orusts Släktforskare


(Bokens förord)

70:-  + 50:- porto

Årsbok 2018


Varekil nu och då


Av: Föreningen Orusts Släktforskare


Vår årsbok 2018 "Varekil nu och då" sammanfattar Varekils historia.


Hur blev Varekil till eller snarare hur blev det mer än en vanlig gård? Mycket talade till Varekils fördel som sammanhängande stora åkrar, det var platt, ganska lätt att komma till havet. Men också nackdelar med återkommande översvämningar och branta sluttningar runt dalgången. Tydligen övervägde fördelarna eftersom biskopen av Oslo gjorde Varekil till en biskopsgård på 1500-talet. De kommande århundradena hade Varekil viktiga personer som ägare, ibland flera samtidigt med både länsmän. Varekil var även en del av Svanviks Säteri när Svanvik var som störst.


Orust i januari 2018

Föreningen Orusts Släktforskare70:-  + 50:- porto

Årsbok 2019


Söbben nu och då


Av: Föreningen Orusts Släktforskare


Vår årsbok 2019 "Söbben nu och då" sammanfattar Söbbens historia.

Orust i januari 2019

Föreningen Orusts Släktforskare70:-  + 50:- porto

Årsbok 2020


Emigranter från Stala Orust


Av: Föreningen Orusts Släktforskare


Ungefär 225 presoner med anknytning till Stala utvandrade till andra länder under den stora emigrantvågen som huvudsakligen pågick från 1870 till 1:a världskrigetst utbrott.

Utdrag ur förordet
Orust i maj 2020

Föreningen Orusts SläktforskareTillbaka till


Böcker & CD/DVD>>
Övrig litteratur


Här nedan listar vi en del övrig litteratur som berör Orust och kan vara av intresse för släktforskare!


Biblioteket i Henån har även många böcker till försäljning, en lista över dem hittar du

här »


Från Orust till Fiji. En släkthistoria. Göran Sändare. 

Pris 250:- +porto 79:-


Niklas Hedström emigrerade 1853 från Myckleby till Australien. I denna berättelse följer vi Niklas och hans hustru Alices öden och äventyr på Fiji och sonens Maynards framgångssaga. Boken ger också en historisk tillbakablick på livet på Orust, Australien och Fiji under andra hälften av 1800-talet."Folke Almegius nyutgåva om Jöns Gullbrandsson

Pris 300:- + porto 79:-.

Myckleby Hembygds- och Fornminnesförening »


har hittills gett ut fem böcker med huvudtiteln:

Myckleby socken - Gårdarnas och torpens historia

De innehåller följande:

Del 1 - Brunnefjäll och Gård nr.2

Del 2 - Skala, Backa,

Lilla Krossekärr, Goddalen och Stora Krossekärr

Del 3 - Hällebol, Krogane, Lunna och Hogen 2

Del 4 - Havberg, Skörbo, Linneberg och Hede

Del 5 - Syltenäs, Buvenäs, Steneröd, Välteröd, Bräcke,

Åker 2, Kärr och BergGården Ström i Torps socken på Orust

Utgivningsår: 2003

Författare: Helen Olsson


Ström är den största gården i Torps socken och omfattar ett otal gårdar, torp och stugor. Boken omfattar tiden från 1500-talet till mitten av 1900-talet och är ett försök att beskriva hur gårdarna delats och vem som bott och verkat på dem. Det finns även familjetabeller som kan vara till hjälp för den som släktforskar. Boken kan köpas direkt av Helen Olsson, tel: 0304-371 74, eller av Kerstin Carlsson, tel: 0304-370 47, eller av Ethel Hammeltz, tel: 0304-378 57. Den finns också till försäljning på Henåns bibliotek

Emigranter

från Östra Orust

Utgivningsår: 2002 Studieförbundet Vuxenskolan


Boken är ett resultat av flera studiecirklar där man arbetat med att kartlägga de Orustbor som emigrerade mellan åren 1860 till 1930.

Morlanda hembygdsförening  »


har gett ut flera böcker som handlar om Morlandas bygd och samhällen. Mer om dem kan du läsa på hembygds-föreningens egen hemsida.

Föreningen Orusts Släktforskare