Allmogens änkor och hustrur i

Tegneby och Morlanda pastorat 1740-1751

(f n ej aktiv länk)

 

 

 

   Rolf Berlin

 

Avkortningslängder 1740-1751 för

Tegneby och Morlanda pastorat

(f n ej aktiv länk)

 

  

 

    Rolf Berlin

 

1568 års jordebok

(f n ej aktiv länk)

 

   Folke Almegius

 

 

   Folke Almegius

 

 

   Folke Almegius

 


  Folke Almegius


  Folke Almegius  Folke Almegius  Folke Almegius


Föreningen Orusts Släktforskare kan inte garantera att avskrifterna alltid stämmer då felskrivningar och felaktiga tolkningar alltid kan ske. Har du möjlighet bör du alltid kontrollera uppgifter hämtade från sekundärkällor, som avskrifter, mot originalkällan. Om du i din forskning använder uppgifter hämtade från vår hemsida ska du alltid ange det som källa!


Om du skulle upptäcka några fel i det du hittar här på hemsidan är vi tacksamma om du hör av dig till oss så vi kan rätta till dem!

Kontakta då webmaster.

Tillbaka till


Släktforskning »

Föreningen Orusts Släktforskare