CD 50:- + 30:- porto eller PDF 50:-

Pris: 50:- + 30:- i porto

Pris: 50:- + 30:- i porto

Pris: 50:- + 30:- i porto

Pris: 50:- + 30:- i porto

Pris: 50:- + 30:- i porto

Pris: 50:- + 30:- i porto

Pris: 50:- + 30:- i porto

Pris: 50:- + 30:- i porto

Pris: 50:- + 30:- i porto

Pris: 50:- + 30:- i porto

 

 

 

 

 

 

Årsbok 2002 Finns nu som CD eller PDF 

Övre Lalleröd - en gård på Orust

Författare: George Gullberg, Ingrid Samuelsson och Birgit Flyholt

Boken är uppdelad  i två avsnitt. Det första och största handlar om gården Lalleröd i Tegneby och har skrivits av George Gullberg och Ingrid Samuelsson.

Det mindre avsnittet handlar om isupptagning i Vasseröd och då det är i samma trakter tyckte vi det passade bra att ta med det i denna bok. Avsnittet har författats av Birgit Flyholt.

(Utdrag ur bokens förord)


Skivan Innehåller:

  AII 1     1900 – 1922  Församlingsbok

  AIII 1    Obefintliga

  B 2       1895-1937 Inflyttning

               1895-1915 Utflyttning

  B 3       1916-1937 Utflyttning

  C 4       1895-1937 Födda

  E 2       1895-1937 Vigda

  F 1       1895-1928 Döda

  F 2       1929-1937 Döda

  Gullholmen 403 MB

  levereras på en CD-skiva

Skivan Innehåller:

  AII 1     1899 – 1915  Församlingsbok

  AII 2     1816 – 1934  Församlingsbok

  A III 1   1899 – 1937  Obefintliga

  B 2       1895-1937 Inflyttning

               1895-1915 Utflyttning

  B 3       1916-1937 Utflyttning

  C 4 a    1895-1937 Födda

  C 4 b    1895-1933 Döda

  C 5        1934-1937 Döda

  E 2       1895-1937 Vigda

  Käringön 409 MB

  levereras på en CD-skiva

Skivan Innehåller:

  AII 1     1900 – 1912  Församlingsbok

  AII 2     1912 – 1936  Församlingsbok

  A III 1   1896 – 1937  Obefintliga

  B I 1     1896-1937 Inflyttning

               1896-1916 Utflyttning

  B II 1    1916-1937 Utflyttning

  C 8       1896-1924 Födda

  C 9       1925-1937 Födda

  E I 2      1895-1937 Vigda

  F 3        1896-1926 Döda

  F 4        1927-1937 Döda

  Långelanda 897 MB

  levereras på en DVD-skiva

Skivan Innehåller:

  AII a1   1900 – 1916  Församlingsbok

  AII a2   1916 – 1925  Församlingsbok

  A II a3  Obefintliga

  B 2       1895-1937 Inflyttning

               1895-1915 Utflyttning

  B 3       1916-1937 Utflyttning

  C 4       1895-1922 Födda

  C 5       1923-1937 Födda

  E 2       1895-1934 Vigda

  E 3       1935-1937 Vigda

  F 1        1895-1920 Döda

  F 2        1921-1937 Döda

  Mollösund 634 MB

  levereras på en CD-skiva

Skivan Innehåller:

  AII a1   1899 – 1930  Församlingsbok

    sid 001-375

  AII a2   1899 – 1930  Församlingsbok

    sid 376-714

    1899–1930 (tomma sidor till 750)

  A II a3  1899 – 1930  Församlingsbok

    sid 751-1100

  A III      1899 – 1930  Obefintliga

  B 6 1    1895-1925 Inflyttning

               1895-1916 Utflyttning

  B 6 2    1926-1937 Inflyttning

  B 7        1916-1937 Utflyttning

  C 9       1895-1915 Födda

  C 10     1916-1937 Födda

  E 4        1895-1937 Vigda

  F 2        1895-1925 Döda

  F 3        1926-1937 Döda

  Morlanda 1,7 GB

  levereras på en DVD-skiva

Skivan Innehåller:

  AII 1a   1896 – 1912  Församlingsbok

    del 1

  AII 1b   1896 – 1912  Församlingsbok

    del 2

  A II 2a  1912 – 1932  Församlingsbok

    del 1

  A II 2b  1912 – 1932  Församlingsbok

    del 2

  A III 1   1896 – 1937  Obefintliga

  B 5       1896-1937 Inflyttning

               1896-1915 Utflyttning

  B 6       1916-1933 Utflyttning

  B 7       1934-1937 Utflyttning

  C 7       1896-1915 Födda

  C 8       1916-1937 Födda

  E 5        1895-1937 Vigda

  F 3        1896-1918 Döda

  F 4        1919-1937 Döda

  Myckleby 1,34 GB

  levereras på en DVD-skiva

Skivan Innehåller:

  AI 7      1892 – 1903  Husförhörslängd

   med obefintliga

  AII 1     1903 – 1933  Församlingsbok

   med obefintliga

  B 2       1895-1937 Inflyttning

               1895-1915 Utflyttning

  B 3       1916-1937 Utflyttning

  C 3       1895-1937 Födda

  E 2       1895-1937 Vigda

  F 2       1895-1937 Döda


  Röra 931 MB

  levereras på en DVD-skiva

Skivan Innehåller:

  AI 6      1893 – 1903  Husförhörslängd

   med obefintliga

  AII 1     1904 – 1933  Församlingsbok

   med obefintliga

  B 2       1895-1937 Inflyttning

               1895-1915 Utflyttning

  B 3       1916-1937 Utflyttning

  C 4       1895-1937 Födda

  E 2       1895-1937 Vigda

  F 2       1895-1937 Döda


  Stala 810 MB

  levereras på en DVD-skiva

Skivan Innehåller:

  AI 7      1892 – 1903  Husförhörslängd

   med obefintliga

  AII 1     1904 – 1933  Församlingsbok

   med obefintliga

  B 3       1895-1937 Inflyttning

               1895-1915 Utflyttning

  B 4       1916-1937 Utflyttning

  C 4       1895-1937 Födda

  E 3       1895-1937 Vigda

  F 2       1895-1937 Döda


  Tegneby 1,06 GB

  levereras på en DVD-skiva

Skivan Innehåller:

  AII 1     1895 – 1934  Församlingsbok

  AII 2     1905 – 1930  Församlingsbok

    del 1

  A II 3    1905 – 1930  Församlingsbok

    del 2

  A III 1   1896 – 1937  Obefintliga

  B I 3     1895-1927 Inflyttning

               1896-1915 Utflyttning

  B II 1    1916-1935 Utflyttning

  B II 2    1966-1937 Utflyttning

  C 7       1896-1918 Födda

  C 8       1919-1937 Födda

  E 2        1895-1937 Vigda

  F 3        1895-1921 Döda

  F 4        1922-1937 Döda

        Torp 998 MB

  levereras på en DVD-skiva

Konfirmander på Orust

1895-1937

Morlanda pastorat


Gullholmen, Kärringön, Mollösund och Morlanda


Pris: 50:- + 30:- i porto

Myckleby Pastorat


Långelanda, Myckleby och Torp


Pris: 50:- + 30:- i porto

Konfirmander på Orust

1895-1937

Konfirmander på Orust

1879-1942

Tegneby Pastorat


Röra, Stala och Tegneby


Pris: 50:- + 30:- i porto

Georg Skansebo


Sjömän från


Långelanda, Röra

och Myckleby.


Pris: 50:- + 30:- i porto

Georg Skansebo


Sjömän från


Tegneby, Torp.

Fartyg och Loggbok.


Pris: 50:- + 30:- i porto

Skivan innehåller:

Konfirmandernas namn, förälder, gård och ibland kommentarer av prästen.

Skivan innehåller:

Konfirmandernas namn, förälder, gård och ibland kommentarer av prästen.

Skivan innehåller:

Konfirmandernas namn, förälder, gård och ibland kommentarer av prästen.

Skivan innehåller:

Uppgifter från sjömanshus om sjömän, båtar de var på, hur länge de mönstrat, befattning, lön osv.

Skivan innehåller:

Uppgifter från sjömanshus om sjömän, båtar de var på, hur länge de mönstrat,  lön osv.

Här finns även fartyg och loggbok.

Avfotograferade kyrkböcker

CD- & DVD-skivor 


Avfotograferade kyrkböcker från Orusts samtliga församlingar.

Alla bilder är i färg och med mycket god skärpa. 


Här hittar du även:

Konfirmander från Orust, Morlanda, Myckleby och Tegneby pastorat

och

Georg Skansebos material över sjömän, scannats till skivor.


För att köpa skivor kontaktar du vår kassör Elisabeth Karlsson

via mail eller telefon: 0304-390 12 

Tillbaka till


Böcker & CD/DVD>>

Föreningen Orusts Släktforskare