I våra datorer

Arkiv Digital

Abonnemang på "ArkivDigital online".

Avfotograferade kyrkböcker och andra historiska dokument.

 


Begravda i Sverige nr 2

Skivan innehåller drygt 6,4 miljoner begravda från cirka 3000 kyrkogårdar.

Framtagen i samarbete mellan Sveriges kyrkogårdsförvaltningar och Sveriges Släktforskarförbund. 


Emibas

Emibas innehåller emigranter från mer än 2.300 församlingar. Uppgifterna är hämtade från svenska husförhörs- och utflyttningslängder för perioden ca 1845-1930.

Utgiven av Svenska Emigrantinstitutet & Sveriges Släktforskarförbund. 


Emigranten Populär 2006 (Emigranten 3)

Skivan innehåller åtta historiska databaser. Möjlighet finns att samtidigt söka igenom samtliga databaser, eller att välja vilka av de åtta databaserna som sökningen skall omfatta.

Utgiven i samarbete mellan Emigrantregistret i Karlstad och Göteborgs-Emigranten i Göteborg.


EmiWeb

EmiWeb är det första webbaserade arkivet i sitt slag i Skandinavien när det gäller in- och utvandring till och från Norden.

I databasen finns uppgifter om miljontals utvandrare och invandrare från och till Norden.

Databaserna är uppbyggda från kyrkobokföringen, statistiskt material och passagerarlistor.

EmiWeb tillhandahåller, via Minnesota Historical Society, även Minnesota stats folkräkningar för tiden 1849-1905.

EmiWeb är en ideell förening som utvecklar, driver och tillhandahåller databasen EmiWeb.


Orusts kyrkböcker fram till 1937, fotograferade från originalböckerna.

Materialet är framtaget av Föreningen Orusts Släktforskare.SVAR / Digitala forskarsalen  är en digital söktjönst hos Riksarkivet. 

I Digitala forskarsalen kan du ta del av Sveriges största digitala arkivsamling med kyrkböcker, fastighetsböcker, kartor, skattelängder, militära rullor, bouppteckningar, foton på straffarbetsfångar, sjömän, krigsarkivets porträttsamlingar och mycket mer.

Här finns också Folkräkningen, Sveriges Befolkning mellan åren 1860-1910.

Alltså även åren 1860, 1870 och 1910 .


Svenska ortnamn

Uppgifterna är hämtade ur databaser hos Lantmäteriet i Gävle.

Totalt redovisas drygt 410.000 ortnamn. Alla namn är kopplade till län, kommun och församling med den indelning som gällde 1999.

Utgiven av Sveriges Släktforskarförbund.


Sveriges befolkning

Uppgifterna är hämtade ur Riksskatteverkets databas och innehåller folkbok-föringsuppgifter om alla personer som bodde i Sverige ett bestämt datum i slutet av det år som skivan avser.


Årtalen 1890, 1970, 1980 och 1990

är utgivna av Sveriges Släktforskarförbund.


Årtalen 1880 och 1900

är utgivna av Sveriges Släktforskarförbund i samarbete med Riksarkivet SVAR.


Sveriges dödbok nr 7, 1860-2016

Innehåller uppgifter om alla som avlidit i Sverige från 1901-2013, ur myndighetsdatabaser och genom projektet "Namn åt de döda".

Denna version är kompletterad med omkring en miljon avlidna för perioden 1901-1946, som frivilliga medarbetare har registrerat i projektet.


Rotemannen,  (avser Stockholm)

I Rotemannen finns miljontals poster ur Rotemansarkivet i Stadsarkivet Stockholm, mellan 1878 och 1926. Här finns också beskrivningar av över

hundra arkiv – församlingar, skolor, sjukhus, regementen, företag – där Rotemansarkivets människor satte sina avtryck.

Du kan också, via Internet-uppkoppling, titta på skannade originalsidor. 


Georg Skansebos material om sjömän från Tegneby och Torp på Orust.


Uppgifter från sjömanshus om sjömän, båtar de var på, hur länge de mönstrat,  lön osv. Här finns även fartyg och loggbok. 

Föreningen Orusts Släktforskare