Litteraturförteckning

____________________________________________________________________

i släktforskarhörnan, Kulturhuset Kajutan i HenånReferensböcker – ej hemlån

Andersson, Karl-Johan, Hogensläkten från Myckleby Orust,

Föreningen Orusts Släktforskares årsbok 1998

Berlin, Rolf, Taxeringslängden år 1715 för Göteborg och Bohuslän, 1994

Engström, Hillevi, Anders, Ingrid och Andreas, 1991

Forskarkatalog för Västergötland, 1992

Grill, C, Statistiskt sammandrag af Svenska Indelningsverket, Första bandet, 1988

Grill, C, Statistiskt sammandrag af Svenska Indelningsverket, Andra bandet, 1988

Hasselöns – Stenshults Släktförening,

Johansson, Carl-Erik / Rådahl, Stig, Register för släkt - och hembygdsforskare, 1984

Johansson, Gunnar, Mitt liv i ord och bild, 2004

Lunsjö, Barbro, Släktforskarens uppslagsbok, 1996

Rosenberg, C.M, Geografiskt – statistiskt handlexikon öfver Sverige:

  1. Första bandet A – G, Faksimilutgåva 1993
  2. Andra bandet H – K, -”-
  3. Tredje bandet L – Sn, -”-
  4. Fjärde bandet So – Ö, -”-

Svar Riksarkivet, Paleografi, Studier i handskriftsläsning, cd-siva, Upplaga 1:2

Åberg, Alf, Läsning av gamla handstilar, 1950

Äldre Bohussläkter av Tjörns släktforskare, 2002