Föreningen Orusts Släktforskares årsböcker 1990 – 2013 (referenslitteratur)

1990, Släkten Reuterberg från Orust

1991, Tusen anor från Orust

1992, Porträtt från Orust

1993, Prästbackasläkten

1994, Släkten Bruhn från Orust

1995, Gamla bilder från Orust

1996, Fiolspelemän från Östra Orust

1997, Hasselösläkten från Orust

1998, Hogensläkten från Myckleby Orust

1999, Femton generationer kvinnor från Tjörn, Orust och Inland

2000, Folkskoleminnen från Orust

2001, Sjöfolk och sjöfart från Orust

2002, Övre Lalleröd – en gård på Orust

2003, Tryggvetragedin – befälhavare från Orust

2004, Gamla vägar och händelser på Oru2015, Minnen från Haga i Stala socken st

2005, Nedre Lalleröd – en gård på Orust

2006, Den stora fiskeolyckan 1775 och båtsman Sabel från Orust

2007, Gårdar och torp i Gullixeröd på Orust

2008, Två sjömansöden på Orust

2009, Fjällegärdesläkten från Tegneby på Orust

2010, Brandalen i Stala på Orust

2011, Emigrantöden från Orust

2012, Torp backstugor – Burås Rote, Långelanda

2013, Affärer och köpmän på Orust

2014, Fiskare och sjömän från Orust 1914-1919

2015, Minnen från Haga i Stala socken 2015

2016, Porträtt från Orust 1850-1869

2017, Handelsbodar och köpmän på Orust

2018, Varekil nu och då

2019, Söbben nu och då

2020, Emigranter från Stala orust

Låneböcker

Årsböcker

Sveriges Släktforskarförbunds årsbok 1988, Båtsmän, ryttare och soldater

Sveriges Släktforskarförbunds årsbok 1989, Stadsbor i gångna tider

Sveriges Släktforskarförbunds årsbok 1990, Inte bara kyrkböcker

Sveriges Släktforskarförbunds årsbok 1991, Bland bergsmän och bruksfolk

Sveriges Släktforskarförbunds årsbok 1994, Arkivskatter

Sveriges Släktforskarförbunds årsbok 1995 – 2018

Allmänt om släktforskning

Andersson, Kent / Anderö, Henrik, Ordbok för släktforskare, 2002

Andersson, Kent / Anderö, Henrik, Ordbok för släktforskare, 2006

Bejbom, Ulf, Släkt – och hembygdsforskning, 1978

Bergman, Per-Olov / Carlsson, Ingemar / Nilsson, Bo, Ordna ditt släktarkiv, 1985

Buregren, Sassa, Vem är jag? 1997

Clemensson, Per / Andersson, Kjell, Börja forska kring ditt hus och din bygd, 2011

Clemensson, Per / Andersson, Kjell, Finn din egen släktsaga, 2004

Clemensson, Per / Andersson, Kjell, Genvägar till din släkts historia, 2009

Clemensson, Per / Andersson, Kjell, Hembygdsforska! Steg för steg, 1990

Clemensson, Per / Andersson, Kjell, Släktforska steg för steg, 2005

Furtenbach, Börje, Släktforskning för alla, 1983

Fyrlund, Björn / Marelius, Nils, Kyrkobokföringshistorik, 2000

Haskå, Guno / Otfors, Annika / Persson, Bodil, Kvalitet inom släktforskningen, 2011

Hildebrand, Bengt, Handbok i Släkt – och personforskning, 1961

Genealogiska Föreningen 1933 – 1983, Jubileumsskrift, nr 13/1983

Klingberg, Ewa / Åhman, Hanna, Inspiration för släktforskare, 2009

Reuterswärd, Elisabeth, Fader okänd, 2011 Sveriges Släktforskarförbunds

Handbok 2

Samuelsson, Lina, Släktforskning på nätet, 2006

Svar Riksarkivet, Paleografi, Studier i handskriftsläsning

Thorsell, Elisabeth / Schenkmanis, Ulf, Släktforskning, vägen till din egen historia, 2003

Wannerdt, Arvid, Den svenska folkbokföringens historia under tre sekler, 1982

Bohuslän

Andersson, Karl-Johan, Hogensläkten från Myckleby Orust

Föreningen Orusts Släktforskares årsbok 1998

Andersson, Christina / Johnard, Olof, Kåröd Hede – släkten,

Jordbrukare och sjöfarare på Orust, 2006

Apleröd, en fierdingsgaard uti Walla socken av Tjörns släktforskare, årsbok 2007

Axelsson, Mona / Torgersson, Sigvard, Tjörnekalv under tre sekler, 2004

Berlin, Rolf, Taxeringslängden år 1715 för Göteborg och Bohuslän, 1995

Gullman, Sven H., Grundsunds kapellförsamling, Skaftö-skriften 16, 2003

Rehnberg, Bertil, Stiftelsen Sannesminne, 2004

Sewerinsson, Eskil, Boende på Smögen och Hasselösund 1790- 1935, 2002

V: O-län, Informationsblad för Lantmäteriet i O-län

Äldre Bohussläkter, 2002

Äldre Bohussläkter 2, 2004

Övriga Sverige

Engström, Hillevi, Anders, Ingrid och Andreas, 1991

Forskarkatalog för Västergötland, 1992. En forskarförteckning utgiven av Västgöta

Genealogiska Förening

Hård af Segerstad, Nils, Släkten Berg från Söderhamn, Genealogisk ungdomsskrift, 1981

Löfgren, Ivan, Bågenholm-Håbol-släkten, en släktsaga, 1965

Skogsjö, Håkan, Familjer i Edsele 1694-1808, Genealogiska föreningens släktböcker 15, -87

Släkthistoriskt forum 2/85, Papperets makare

Svenska Släkter, Häfte 1:2, 1985

Svenska Släktkalendern 1984 av Gösta Berg / Pontus Möller / Wilhelm Odelberg

Svensson, Gunnar, Folket i Nasareths by. Före, under och efter laga skifte, 1993

Svensson, Gunnar, Bland torpare, bönder och luffare, 1998

Warholm, Joh. W., Skara stifts herdaminne, 1984

Vegelius, Jan, Den sägenomspunna släkten. Om från Dalsland, 1987

Wigström, Gun, Längtan till Sandbacken, 2006

Norden

Hvem var hvem? Trondhjems Borgerskap 1680 – 1730, 2000

Emigration

Aminoff, Sven, Svenskarna i Nya Zeeland, Emigrantinstitutets vänners skriftserie 2,

Den svenska emigrationen till 1940, 1988

Göteborgs – Emigranten nr 7, 2010

Rosvall, Ted / Hultman, Anna-Lena, Emigrantforskning, 2009

Sveriges Släktforskarförbunds Handbok 1

Militaria

Båtsmän, ryttare och soldater, Sveriges Släktforskarförbunds årsbok 1988

Eriksson Wolke, Lars, Soldatforska! Sveriges Släktforskarförbunds årsbok 2012

Kunglig Bohus Läns Regemente, i fält och till sjöss 1676 – 1901, 2004

Kunglig Bohus Läns Regemente, Indelningsverk 1727 – 1901, 2001

Kunglig Bohus Läns Regemente, Fräkne Kompani 1727 – 1901, 2005

Sjöfart

Fredh, Terje, Svenska sjömän som dog i Andra världskriget,

Havets män, 1945

Tryggvetragedin, Föreningen Orusts Släktforskares årsbok 2003

Litteraturförteckning

____________________________________________________________________

i släktforskarhörnan, Kulturhuset Kajutan i HenånReferensböcker – ej hemlån

Andersson, Karl-Johan, Hogensläkten från Myckleby Orust,

Föreningen Orusts Släktforskares årsbok 1998

Berlin, Rolf, Taxeringslängden år 1715 för Göteborg och Bohuslän, 1994

Engström, Hillevi, Anders, Ingrid och Andreas, 1991

Forskarkatalog för Västergötland, 1992

Grill, C, Statistiskt sammandrag af Svenska Indelningsverket, Första bandet, 1988

Grill, C, Statistiskt sammandrag af Svenska Indelningsverket, Andra bandet, 1988

Hasselöns – Stenshults Släktförening,

Johansson, Carl-Erik / Rådahl, Stig, Register för släkt - och hembygdsforskare, 1984

Johansson, Gunnar, Mitt liv i ord och bild, 2004

Lunsjö, Barbro, Släktforskarens uppslagsbok, 1996

Rosenberg, C.M, Geografiskt – statistiskt handlexikon öfver Sverige:

  1. Första bandet A – G, Faksimilutgåva 1993
  2. Andra bandet H – K, -”-
  3. Tredje bandet L – Sn, -”-
  4. Fjärde bandet So – Ö, -”-

Svar Riksarkivet, Paleografi, Studier i handskriftsläsning, cd-siva, Upplaga 1:2

Åberg, Alf, Läsning av gamla handstilar, 1950

Äldre Bohussläkter av Tjörns släktforskare, 2002

Föreningen Orusts Släktforskare